Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi

Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik ,Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade etmektedir.

 

SERVİS İSTASYONLARININ ÖZELLİKLERİ VE SAYISI| GİRESUN PATENT

 

servis istasyonlarının özellikleri ve sayısı-giresun patent